Aïllament acústic

L’aïllament acústic es refereix al conjunt de materials, tècniques i tecnologies desenvolupades per aïllar o atenuar el nivell sonor en un determinat espai. Aquest aïllament s’aconsegueix amb l’actuació sobre les parets (aïllament de parets) i de les finestres (doble vidre acústic).

Condicionament acústic

Aïllar suposa impedir que un so penetri en un mitjà o que surti d’ell. Per això, per aïllar, s’usen tant materials absorbents, com materials aïllants.

En incidir l’ona acústica sobre un element constructiu, una part de l’energia es reflecteix, una altra s’absorbeix i una altra es transmet a l’altra banda.

L’aïllament que ofereix l’element és la diferència entre l’energia incident i l’energia transmesa, és a dir, equival a la suma de la part reflectida i la part absorbida. Hi ha diversos factors bàsics que intervenen en la consecució d’un bon aïllament acústic:

  • Factor màssic. L’aïllament acústic s’aconsegueix principalment per la massa dels elements constructius: a major massa, major resistència oposa al xoc de l’ona sonora i major és l’atenuació. Per aquesta raó, no convé parlar d’aïllants acústics específics, ja que són els materials normals i no com passa amb l’aïllament tèrmic.
  • Factor multicapa. Quan es tracta d’elements constructius constituïts per diverses capes, una disposició adequada d’elles pot millorar l’aïllament acústic fins a nivells superiors als que la suma de l’aïllament individual de cada capa, pogués assolir. Per això, si es disposen dues capes del mateix material i diferent gruix, i que per tant tindran diferent freqüència de ressonància, la freqüència que deixi passar en excés la primera capa, serà absorbida per la segona.
  • Factor de dissipació. També millora l’aïllament si es disposa entre les dues capes un material absorbent. Aquests materials solen ser de poca densitat (30 kg / m³-70 kg / m³) i amb gran quantitat de porus i es col·loquen normalment perquè a més solen ser també bons aïllants tèrmics. Així, un material absorbent col·locat en l’espai tancat entre dos envans paral·lels millora l’aïllament que oferirien aquests envans per si sols. Un bon exemple de material absorbent és la llana de roca, actualment el més utilitzat en aquest tipus de construccions.
Logo Ursa aislamiento acustico Girona

Programes i valors d’Aïllament Acústic:

Permet el càlcul d’aïllament acústic aeri i l’impacte entre locals i la consulta de valors de aïllament d’elements constructius i de valors d’absorció acústica de la llana mineral de vidre.

Pots descarregar directament cadascun dels programes de càlcul d’aïllament acústic, o bé, pots descarregar-los tots fent clic al següent enllaç.

Tots els programes de càlcul d’aïllament acústic.(Nota: els programes s’han d’executar localment.)

Tipus de panells i plaques acústics

Logo ISOVER aislamiento acustico Girona

Els panells Acustilaine 70 han estat assajats per a la seva aplicació com panells aïllants en el Sistema Ecosec Façanes i compten amb un Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) que certifica el  seu correcte funcionament .

distribució placa guix pyl pladur Girona
Logo Saint-Gobain Placo

PLACOPHONIQUE® amb cartró a doble cara i ànima de guix d’origen natural, que en el seu procés de fabricació és additius convenientment per dotar-la d’unes millors prestacions acústiques.