Falsos sostres registrables o continus

Els falsos sostres registrables o continus tenen com a una de les característiques més destacables és que funciona com un aïllant tèrmic i acústic, a més poden afegir components aïllants per destacar aquesta capacitat. Gràcies al fals sostre, s’evita l’eco o la reverberació.

Un altre factor a destacar és la seva major resistència a la humitat d’una casa o a possibles focs. Instal·lar-ne un en algunes parts d’una casa que estiguin exposats a aquests factors farà que guanyi en resistència i perdurabilitat.

En altres ocasions poden ser solsament un element estètic, col·locant-ne un amb alguna textura o material determinat per decorar casa nostra.

Falsos sostres Registrables

Una de les seves variants són els sostres registrables, formats per una estructura metàl·lica que s’ancora en el nostre sostre a uns 15 cm del sostre original. És molt utilitzat en oficines o en comerços, ja que és molt útil a l’hora d’amagar instal·lacions elèctriques o d’altres tipus. Tot queda ocult d’una manera discreta i elegant.

La seva instal·lació és ràpida i l’acabat és fi i discret. Pot modificar-se sense problemes i desmuntar-se fàcilment. Està compost per plaques lleugeres que a més optimitzen l’acústica dels espais.

Tipus de sostres registrables segons les plaques

 • Placa de guix laminat, fàcils d’instal·lar i manipular. No són molt aïllants ni dures.
 • Placa de fibra mineral, resistents al foc, soroll i humitat.
 • Placa de guix i fibra de vidre, sense incombustibles però no resisteixen bé possibles cops. Aïllen acústicament.
 • Placa de fibra de vidre, resisteixen foc i aïllen els sorolls.
 • Plaques metàl·liques, es caracteritzen per la seva lleugeresa i facilitat de maneig.

Falsos sostres Continus

Aquests solen generar-se a partir de dos materials principals, plaques de cartró i guix. També solen anar col·locats a uns 15 cm del nostre sostre original. I tenen les mateixes funcions que els sostres registrables.

La seva instal·lació és ràpida i l’acabat és òptim i minimalista. A més pot desmuntar-se i muntar-se sense inconvenients. També té propietats aïllants i de protecció davant de possibles focs. Són lleugers i continus.

Tipus de sostres continus segons les plaques

Depenent del material amb què estiguin fabricades les plaques d’un sostre continu, obtindrem uns beneficis o altres.

 • Plaques d’escaiola bàsiques. Són simplement estètics i no són aïllants acústics.
 • Plaques de guix laminat amb absorció acústica.
 • Placa de cartró guix Ba estàndard. Les seves prestacions són bàsiques i s’utilitzen per fer regulars els sostres.
 • Placa de guix 4PRO 13 mm. Són senzilles i fàcils d’instal·lar.
 • Placa per a zones amb humitat (PPM). Estan pensades per resistir la humitat d’algunes zones de la casa.
 • Placa contra el foc PPF. Molt resistents al foc i fàcils d’instal·lar.
Falsos sostres registrables i continus - Falsos techos registrables y continuos - Girona
Sostres Owa