Protecció passiva contra el foc

Sistemes de protecció passiva contra el foc

 

La protecció passiva contra el foc es realitza a partir de sistemes constructius dissenyats amb productes especials, adequats per ;

  • evitar l’inici del foc,
  • evitar que es propagui,
  • evitar que afecti greument l’edifici i ;
  • facilitar l’evacuació de les persones a més d’una actuació segura dels equips d’extinció.

Els productes de protecció passiva contra el foc han de complir les normatives vigents. La legislació a Espanya en matèria de protecció contra incendis es regeix per les següents normatives:

  • CTE DB-SI (Seguretat contra incendis)
  • RSCIEI RD 2267/2004 Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RD 2267/2004)

Placandreu ofereix els productes i assesorament necesari per complir amb aquests estàndards.

Catàleg de sistemes de protecció passiva de Placo.

 

 

Càlcul de protecció d’estructures de PLACO

Eina que calcula el factor de forma per a la protecció de perfils metàl·lics segons norma UNE-ENV 13381 – 4:2005 bé sigui amb morter en base guix o placa de guix laminat. Perquè un determinat perfil d’acer laminat doni la millor classificació R, i per tant mantingui les seves propietats mecàniques en cas d’incendi, caldrà protegir revestint amb materials aïllants de reduïda conductivitat tèrmica, i resistents al foc, com és el cas dels productes PLACO Igniver i Glasroc F.

En 5 senzilles passes es determina el gruix en mm necessaris per al recobriment del perfil metàl·lic seleccionat:
1 – Material per a la protecció – Guix o Placa
2 – Tipus de perfil
3 – Longitud del perfil
4 – Tipus de protecció – 4 cares, 3 cares, 2 cares o 1 cara
5 – R requerida – Resistència al foc en minut

protecció passiva contra foc protección pasiva fuego Girona

Placa PPF 13 PPF
amb cartró a doble cara i ànima de guix d’origen natural, reforçada amb fibra de vidre, fabricada mitjançant procés de laminació en continu.

Placa Megaplac PPF MEGAPLAC® PPF
amb cartró a doble cara i ànima de guix d’origen natural, reforçada amb fibra de vidre de gruix 25 mm, fabricada mitjançant procés de laminació en continu.

Placa Coreboard COREBOARD
amb cartró a doble cara i ànima de guix d’origen natural de 19 mm de gruix i 600 mm d’ample que s’empra per a l’execució del sistema Shaftwall, fabricada mitjançant procés de laminació en continu.

Els nostres proveïdors